BØRNEFYSIOTERAPI

Når du kommer med dit barn til første undersøgelse i Skovlunde Fysioterapi, er der god tid til samtale og spørgsmål. Vi lægger stor vægt på, at I inddrages i behandlings- og træningsforløbet, så I føler jer hørt og trygge gennem hele forløbet.

Dit barn vil blive undersøgt og der gives behandling, råd og vejledning ift. hvad I har brug for at arbejde videre med derhjemme. Sammen lægger vi en plan ift. hvordan behandlingsforløbet skal se ud. Der bliver taget udgangspunkt i dit barns ressourcer og jeres situation og ud fra det sætter vi realistiske mål.

Alt afhængig af barnets problematik, kan det også være relevant at inddrage institution eller skole, for at få en mere helhedsorienteret indsats omkring barnet.

Behandlingen kan være en blanding af bevægelse, leg, øvelser og udspænding

Jeg kan hjælpe dit barn indenfor følgende områder og problematikker:

 • Skæve kranier
 • Torticollis
 • Præmature børn
 • Motorisk usikre børn
 • Motorisk forsinkede børn
 • Manglende kropsfornemmelse
 • Hypermobilitet
 • Det “bløde barn”
 • Smerter i bevægeapparatet
 • Genoptræning efter operatio
 • Børn med funktionsnedsættelser
 • Børn med sanseintegrations vanskeligheder
 • Børn med idrætsskader